Oprocentowanie kredytu

Kredyty i lokaty - oprocentowanie

Rok 2016 minął przy niskich stopach procentowych i nie zanosi się na to, ażeby w tym roku stan ten uległ zdecydowanej zmianie. Zmiany najprawdopodobniej będą, ale kosmetyczne. Co znaczące, mogą ominąć osoby które oczekują na wzmożenie dochodów z odsetek od depozytów.

Najnowsze zapowiedzi wskazują, że na podwyżki stóp procentowych przyjdzie nam poczekać jeszcze ponad rok. W 2017 roku oprocentowanie lokat może narosnąć o wyłącznie parę dziesiątych punktu procentowego. Zapowiedź ta powinna niemniej jednak ucieszyć kredytobiorców, którzy w dalszym ciągu będą mogli liczyć na tanie pożyczki. Niemniej jednak kredyty mieszkaniowe zaczną być ciężej osiągalne, jeśli zaakceptowany zostanie projekt nowej ustawy o kredytach hipotecznych.

W praktyce podwyżki WIBOR i WIBID, od jakich pośrednio kształtuje się oprocentowanie kredytów udzielanych przez banki, w większości wypadków wyprzedza samo zwiększenie stóp procentowych NBP.